ತಡೆಯಲಾರೆ ತಂಗಿ
ನನ್ನ ಹೆಸರು ಕುಮಾರ್, ನಾನು ಒಬ್ಬ ಮಧ್ಯಮ ವರ್ಗದ ಕುಟುಂಬಕ್ಕೆ ಸೇರಿದ BE ಪಧವೀಧರ. ನನ್ನ ವಯಸ್ಸು ೨೮ ಮತ್ತು ನಾನು ಒಂದು ದೊಡ್ಡ MNC ಯಲ್ಲಿ ಸಾಫ್ಟ್ವೇರ್ ಇಂಜಿನಿಯರ್ ಆಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡುಥೆದೀನಿ.
ಈ ಕಥೆ ನನ್ನ ಸ್ವಂತ ಅನುಭವ ಮತ್ತು ಇದು ಇಂಟರ್ನೆಟ್ ನಿಂದ ಕದ್ದ ಮಾಲು ಅಲ್ಲ.ಯಾಕೆನ್ದರೆಯ್ ಎಲ್ಲ ಫಾರುಂ ನಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟೋ ಜನ ಸುಳ್ಳು ಹೇಳಿ ಮಜಾ ತ್ಹೊಗೊಂಥಾರೆ, ಅದ್ದಕೆ.
ಈ ಘಟನೆಯ ನಡೆದದ್ದು ೭ ವರುಷದ ಹಿಂದೆ. ಆಗ ನಾನು BE ೬ನೆ ಸೆಮಿಸ್ಟರ್ ನಲ್ಲಿ ಓದುತ ಇದ್ದೆ. ಆಗ ನನ್ನ ತಂಗಿ ( ಚಿಕ್ಕಮನ ಮಗಳು) ೮ನೆ ತರಗತಹಿಯಲ್ಲಿ ಇದ್ದಳು.
ನನಗೆ ಈ ಕಾಮದಲ್ಲಿ ಆಸಕ್ತಿ ಬಹಳ ಇತ್ತು. ಹೇಗಾದರೂ ಸರಿ ಅದನ್ನ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಆಲೋಚನೆಯ್ ಇತ್ತು.ಆಗ ನನ್ನ ಕನ್ನಿಗೆಯ್ ಬಿಧವಳೇ ನನ್ನ ಮುದ್ದು ತಂಗಿ!.

ಅವಳು ಅಂಥಾ ಸುಂದರಿ ಏನು ಅಲ್ಲ , ಆದರು ಅವಳ ಶರೀರ ಸಪೂರವಾಗಿತ್ತು ಮತ್ತು ಚಿಗುರುತ ಇದ್ದ ಮೊಲೆಗಳು ಅಹ! ಕಾಮಡಾತಕ್ಕೆ ನನ್ನನು ಆಹ್ವಹ್ನಿಸುತ್ತಿತ್ತು.

ಒಮ್ಮೆ ನಾನು ಮತ್ತು ಅವಳು ಇದ್ದ್ಬು ಹಾಸಿಗೆ ಯಲ್ಲಿ ಕುಳಿತು ಓದುತ್ತಿದ್ದಾಗ ಒಮ್ಮೆಲೇ ಅವಳು ತನ್ನ ತುಲ್ಲು ನೋಯುತೈದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದಳು. ನಾನು ಏನು ಮಾಡಬೇಕೆಂದು ತೋಚದೆ ಅವಳ frock ಅನ್ನು ಮೇಲೆ ಏರಿಸಿ ಅವಳ ಕೆಂಪು ಕಚಾನ ಜರುಗಿಸಿ ಅವಳ ತುಲ್ಲಿನ ತುಟಿಗಳನ್ನು ಜರಿಗಿಸಿ ನೋಡಿದಾಗ ಒಂದು ಸಣ್ಣ ಕೆಂಪು ಇರುವೆ ಸತ್ತು ಬಿದ್ದಿತ್ತು.

ಅದನ್ನು ಬೆರಳಿಂದ ತೆಗೆದು ನನ್ನ ಎಂಜಲನ್ನು ನನ್ನ ಬೆರಳಿಗೆ ಉಗಿದು ಅವಳ ತುಲ್ಲಿನ ಒಳಬಾಗವನ್ನು ಉಜ್ಜ ತೊಡಗಿದೆ. ಅವಳಿಗೆ ನಾನು ಏನು ಮಾದುಥಿದೇನೆ ಏನು ತಿಳಿಯದೆ ಹಾಗೆಯ್ ಕಾಲನ್ನು ಅಗಲಿಸಿದಳು.

ಹೀಗೆಯ್ ಸ್ವಲ್ಪ ಸಮಯದ ಬಳಿಕ ಅವಳ ತುಲ್ಲು ಒದ್ದೆ ಆಗತೊಡಗಿತು ಹಾಗೆಯ್ ನನ್ನ ತುಣ್ಣೆ ನನ್ನ ಕಚಾದಲ್ಲಿ ನಿಗುರಿ ನಿಂತಿತು.......
ಮುಂದುವರಿವುದು ........

ವಿ.ಸು: ನನ್ನ ವ್ಯಾಕರಣ ವನ್ನು ಕ್ಷಮಿಸಿ ಗೂಗಲ್ ಕನ್ನಡ ಅನುವಾದದ ಸಹಾಯದಿಂದ ಟೈಪ್ ಮಾಡಿರುತೀನೆ.

P.S: Halavaaru geleyara soochaneyanthey innu mundey englishnalli type maadutheney..

Avala tullunalli rasa nodi naanu adu ucche antha thilidu:

Naanu: Ley, yene ucche uykondbitta?
Dia: Ilanna, nanu ucche maadkondilla..nangey yeno aagthaaidey..Bhaya agthaaide. Kai thagi ujja beda...
Naanu: Thadiye, noovu hogutte...yaarigu helbeda..helidre nam ibbarannu kondbidthaarey
Dia: Hoon...AMMMAA!!!! saku bidu
Naanu: Irey, nangu yeno aagthaaidey
Dia: Yenu? APPAAAAA... saku
Naanu: Nanna Tunney nigrthaaidey
Dia: TUNNE! andrey? ( www.indiansexstories.mobi )
Naanu: Penis Kaney..nodidya?
Dia: Ilappa..beda bidu saku...kai thagey

Avalau nanna kai thagiyokey yeshtey prayathna pattru sadhyavagillla..

Naanu, nanna chaddi mattu kaacha thagidu...

Naan: nody, ide Tunne..nodu ....
Dia: AYYOO..beda hegella madbaadru..thagi..naanu aachey hogtheeni
Naanu: Irey..nodey..nodu nin annana Tunney nodu..nin tullu nodi heg gatti haagidey..

Heegey heli avala right hand annu nanna tunne mele irisi gattiyaagi hidayyakke helidey

Dia: Anna, yeno idu..gum thara barthaaidey?
Naanu: Ley, adu gum alla, precum..taste maadey
Dia: Beda, bidu please, bidu nanna

Naanu balavanthavaagi nanna tunne avala baayalli itte. Haagey, avala Tullanna cheepakkey shuru maadidey.

Naanu avala tullana cheepthaaiddangey avalau.. Ayyoooo!! Ammaa..Annnaa..ucchhe barthaaidey Bido....antha heli ..avalu orgasmge badubittlu

Adanna nodi..naanu avala bayalli kakkbittey....
Avalu nanna sperm taste thadiyakke aagadey, THU!!! and bed mele ugidubittalu

ME:YENE MAADEY! u have spoil the bedsheet and the stain will remain there..and they are gonna kill me
SHE: Yaako? adu varsidrey hogallva?
ME:Illa Kane.adu gatti aagbiduttey..
SHE:HOWDA!! nangey gothirlilla..yeno adu mosaru thara idey

ME:HA HA! Mosara? sakkarey haaki kals kodla? thinthya?

SHE:Thu! hogo..taste yell uppuppu.. adu yeno?

ME:Adanna sperm antharey..adey makkalanna maadodu

SHE:HOWDA!! adrinda makklu huttara? hengo?

ME: Bari adrinda allvey...hudigiru kooda rasa bidthaarey..adu mattu idu sere makklu huttutey

SHE:HOWDA!! hudugeergu rasa barutta?

ME:Hoon, ningu barrurtey..

SHE:Ilappa nangey baralla..nangey bhayaaaguttey

ME: Bhaya yaakey? thorstheni thadi

Later,I cleaned the bedsheet with water and cloth and again hiked her frock and now completly removed her undies

SHE: Kaacha yaako thagithyaa? nangey naachikey yaakuttey kano..

ME: Rasa nodbeko bedvo?

SHE: Bedappa..naanu nodalla..kacaha thagibeda ...BIDO NANNA...

ME: Thadiye..ninna yenu DENGALLA naanu

SHE: BIDO..BEDA...Dodammangey heltheeni asthe

ME: HELTHYA? Helu..avru nanna sayisali bidu..ningu ade beku thaaney?

SHE: Illa kano..yaako neenu saathiya..helalla bidu eega

ME: Haagadrey naan heldangey kelu.rasa thorsthini

Telling this I completely removed her undies and started parting her small tender pussy lips and started stroking her

Amele swalpa smayada nanthara..avala tullinda swalpa gatti yaada rasa dhravisalu shruvaaythu

SHE: Ammaa...Ucche baro haagidey kano..bido toilet gey hogtheeni

ME: Thadiye adu ucche alla RASA...

SHE: Illa kano..ucche bido...hege helutta avalu nijavaaglu uchhe maadbittlu

ME: AYYO!! goobey nanmele ucche maadbittyalley...Daridra THU!!

SHE: Sorry ANNA..ammangey helbeda..

Later, I had to put the entire bed sheet in the washing machine..and soaked it.

Avalanna toiletgey kardkondu hogi..avala tullanna clean maadi...alley avala Tull cheepalu shru maadidey....
Toilet & Bathroom attached aagi ittu. Avalanna nillisi avala tullana cheepokey surumaadidey

SHE: ANNA!! yeno maadthaaiddya, THUUUU!! adu galeeju
ME: IREY!! ningey adu galeeju nangey adu swarga..Ah!!! kaal agalsey
SHE: Bedvo...ninbayee galeej aagbidutte

I started licking her pussy very bad ...

Heegey 10 nimisha maadey..aga avlu mattey

SHE: Ucche barthaaidey kano..BIDO...
ME: WoGEY...Yesh sali Ucche bidthya
SHE:Neen hegey maadthidrey nangey yeno aagutte..ucche baro haagey aagutte kano

Hege heli avalu swalpa ucche leak maadiddlu. Nanegy mood off aagi nanna tunne avala bayalli haaki chepokey heldey

Avalu nanna tunney anna swalpa hottu cheepidlu. Heegey cheepthaairbekaadery

SHE: ANNA...Kakka maadbeku kano, neenu aachey hogo

ME: YENE NINDU? Ucche ande eega Kakka antha naatka adthidya?

SHE: Illa Kano...nangey gabhari yaadrey toiletgey hogbeku ansutey

ME: Beda..neenu cheepu, nan rasa thagi amele Kakka-Gikka yella

SHE: Beda hogo neenu aachey

Nanu avalanna toilet slab mele koorakkey hele..avala mundey ninthu nanna Tunneyanna avala baayalli itte

Heege 2 nimisha aadmele..

ME: LEY, Yelley Kakka Andey....

SHE: Bartha illa kano..

ME: Nataka Rani..escape agakkey helde antha nangey gottu

SHE: God promise kano..aaga barangaythu..eega barthilla

I asked her to get up and started teaching how to mastrubate a cock..

Avalu nanna tunne jataka hodyakkey shurubaadillu...naanu aval tullanan massage madakkey shurumaadidey

ME: Idanna yen antharey gotta?

SHE: TUNNE, antha neeney heldyallo aagley

ME: Adalla kane, neenu maadthaidyalla adanna

SHE: Artha aaglilla

ME: Heltheeni kelu..hudugaru tull sigdey idrey thamma kai yalli idanna hidkondu allandsthaarey..aaga rasa baruttey adu..Masturbation antha kareithaarey

SHE: HOWDA...

Nanagey out ago samaya banthu

ME: LEY..Joorgaagi maadey..nan rasa barthaaidey

SHE: ANNA!! yenu idu thumba gattiyaathaaidey...

ME: Hoon Kaney..RASA baro time aythu

SHE: Mattey nan kaiyella nin gum inda galeej aythu..THU!!

ME: Summne..nodey..Tunne inda nim Annanna Rasa baruttey

Avalu nann tunney anna thadeka chittadinda nodalu shurumaadidalu

Nanu..forcefull aagi bandbittey..avala thodey..kai yella nanna veerya dinda thumbi hoythu. Avala tullanna innu bitirlla..avalu mattey swalpa ucche leak maadidlu.....


Read More Related Stories
Thread:Views:
  ನನ್ನ ತಂಗಿ ಪೂಜಾ 104,277
 
Return to Top indiansexstories